Visie en Missie

Visie: ‘Samen werken wij aan jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling’

Als studievereniging willen wij graag onze leden leren kennen. Logopedie aan de Hanzehogeschool is een kleine opleiding en SV Dices is dan ook een kleine vereniging. Maar in deze kleine opleiding word je wel opgeleid tot een professionele logopedist.

SV Dices biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten buiten en binnen het curriculum van de opleiding. Door deze activiteiten werken wij zowel aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leden, maar ook aan de rol van toekomstig logopedist.

Missie

Waarom jij spreekt?

Wij vinden het belangrijk dat onze studenten inspraak hebben op dat wat de studievereniging biedt. Wij als vereniging gaan met respect met elkaar om en geven elke student de ruimte om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen.

Netwerken binnen en buiten de opleiding

Het doel van SV Dices is het samenbrengen van studenten en het netwerken tussen studenten en alumni van de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hierbij hopen wij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren.
Onze sponsoren